Нов сайт за приобщаващо образование

Всички регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на едно място. Лесна възможност за подаване на сигнали свързани с образованието и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности в цялата страна. В България над 25000 деца …

„И аз творя“

        Не по-малко от 5 години Регионален център – Бургас отбелязва този ден с творческата дейност на децата, преминаваща под мотото „И аз творя“. В продължение на месец, деца и ученици със специални образователни потребности от ресурсните …

РЦПППО – Бургас проведе открити онлайн занятия с ДУСОП като методическа подкрепа за ЕПЛР в учебните заведения и новоназначени специалисти

Две открити онлайн занятия се осъществиха във връзка със ЗПУО и Наредбата за приобщаващото образование за оказване на методическа подкрепа на ЕПЛР в училище, споделяне на добри практики и активно включване на всички в процеса на приобщаване на УСОП. Съобразно …

Вътрешноквалификационна дейност на тема „Обучение и подготовка на учители в училищата и детските градини“

На 04.11.2021 г. специалните педагози от МО „Надежда“ и МО „Пиргос“ към РЦПППО – Бургас, проведоха заседание на вътрешноквалификационна дейност на тема „Обучение и подготовка на учители в училищата и детските градини“. Ръководител на квалификацията бе ресурсния учител към РЦПППО …

Методическа подкрепа в ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас

В ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас на 29.10.2021 г. г-жа Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени към РЦПППО – Бургас осъществи методическа подкрепа на педагозите, работещи със зрително затруднен ученик. В училището за първи път има дете с нарушено …

Методичните обединения към РЦПППО – Бургас отбелязоха Световният ден на Черно море

Във връзка с вътрешно квалификационната дейност и дейностите по плановете на методичните обединения към РЦПППО гр. Бургас, отбелязоха „Световният ден на Черно море“. Всички хора, които живеят по крайбрежието на Черно море празнуват на този ден, защото на 31 октомври …

Грамота и медал за ученик със СОП от Национални състезания „Многознайко“ – „Млад художник“ есенен кръг

Внушителен брой медали за учениците на ОУ „Георги Бенковски“ от Национални състезания „Многознайко“ – „Млад художник“ есенен кръг. По този повод ученик на Красимира Димитрова – Митева – специален педагог в РЦПППО – гр. Бургас взе участие и получи заслужено …

Онлайн заседание на МО „Дъга“ на тема: „Социални нагласи на масовия учител към интеграцията и приобщаващото образование на ДУСОП“

На 25. 10. 2021 г. се проведе онлайн заседание на МО „Дъга“ във връзка с дейностите за вътрешна квалификация, заложени в плана на обединението. Ресурсният учител Йовка Желязкова изнесе доклад на тема: „Социални нагласи на масовия учител към интеграцията и …

Обучение за обучители към проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ – България

За да помогнем на невербалните деца да се изразят са необходими помощни средства за допълващата и алтернативна комуникация. Те варират от книги и химикалки, подпомагащи общуването, до сложни устройства за синтезиране на говор. Всички помощни средства за допълваща и алтернативна …

Членовете на МО „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас изготвиха списък от предписания за предпазване от Ковид 19 за ДУСОП

                 Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, членовете на МО „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас изготвиха списък от предписания за предпазване от Ковид 19. Всеки специален педагог запозна децата и учениците от ресурсните …