Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

График – м. януари


Поздравителен адрес за 1 ноември от акад. Николай Денков – Министър на образованието и науката

Поздравителен адрес за 1 ноември от инж. Виолета Илиева – Началник на РУО – гр. Бургас


Поздравителен адрес от проф. Николай Денков – Министър на образованието и науката

Поздравителен адрес за началото на учебната година от инж. Виолета Илиева – Началник на РУО – гр. Бургас

Поздравителен адрес от г-жа Ирена Анастасова – Председател на Комисията по образованието и науката

Поздравителен адрес от проф. Мария Нейкова – Областен управител на област Бургас


Поздравителен адрес за 24 май от инж. Виолета Илиева – Началник на РУО – гр. Бургас

Поздравителен адрес за 24 май от проф. д.н. Мария Нейкова – Областен управител на област Бургас

Поздравителен адрес за 24 май от г-н Николай Денков – Министър на образованието и науката


Oтлагане от задължително обучение в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Заявление-Образец 6

Декларация-лични-данни-родители

Насочване на ученици със СОП след завършен VII клас с удостоверение 

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след завършен VII клас с удостоверение

Заявление за насочване на ученик със специални образователни потребности след VII клас

Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни

Декларация за информираност

Характеристика на ученик от VII клас за насочване


Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план–прием за учебната 2021-2022 г., може да откриете ТУК /сайт на РУО – Бургас: ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ – 2021/


Заповед РД-01-220 от 08.04.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, за времето от 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г., в платформата Microsoft Teams, ще се проведат обучения на следните теми:


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, ще се проведат информационни семинари и практикуми на следните теми:


Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, за времето от 16.03.2021г. до 31.03.2021г., в платформата Microsoft Teams, ще се реализират планирани открити занятия с деца и ученици със СОП при следния график:


Заповед РД-01-37/10.03.2021 на Директора на РЗИ-Бургас за въвеждане на противоепидемични мерки


Заповед на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.- удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.


Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. – удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.


Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда

Във връзка с оптимизацията на работата при осигуряването на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда е създадена една телефонна линия, позиционирана в сградата на СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас.

 


   

Приветсвие на министъра на образованието и науката по случай международния ден на учителя

 

Скъпи учители,

Поздравявам Ви по случай Международния ден на учителя.

Задължително условие за просперитет и успех на всяко общество е да цени и почита учителите си.

Благодаря Ви за всекидневната работа, всеотдайност и отговорност в обучението и грижите към нашите деца.

Резултатите от Вашата многодневна и ежечасова работа в голямата си част са неосезаеми и се проявяват след време, което ги прави трудни за оценяване днес. Когато ние – учениците Ви, пораснем, станем знаещи и можещи хора или успеем, можем да забравим и да не оценим колко много дължим на учителите си. Това прави работа Ви да изглежда неблагодарна. Понякога обаче има трудни моменти, като тази година, в които се вижда пряко и веднага трудът на учителя. През 2020 година Вие показахте завидна реактивност и професионализъм. Показахте, че българското общество може да разчита на Вас. Благодарение на Вас системата преминава успешно през пандемията от коронавирус. Оставате опора и пример както за своите ученици, така и за обществото. Сигурен съм, че родителите и цялото ни общество изпитват чувство на признателност и благодарност към работата Ви.

Живеем във време, когато сме изправени на прага на още по-динамични промени и едно по-непредвидимо бъдеще. В него обаче едно е сигурно – учителите ще останат незаменими и най-важни за развитието ни като държава и общество.

На Вас – учителите, разчитаме да се справим с най-значимите предизвикателства пред духовното и социално-икономическото ни развитие.

Пожелавам Ви да имате силата и търпението да устоявате на предизвикателствата, за да продължавате отговорната си мисия, да се борите за знанието и за бъдещето на нашите деца, както поколения Ваши предшественици са правели преди Вас.

Честит празник!

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката