ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА ПОДКРЕПА

И ВЗАИМНО УЧЕНЕ

 

В рамките на проект  „Глас за всяко дете“ , УНИЦЕФ България и РЦПППО – Бургас обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на  допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нужди.

Каква е целта и кой може да вземе участие?

Срещите на професионалната подкрепяща общност целят обмен и рефлексия върху практиките между специалисти и учители в областта, работещи с деца със специални образователни  потребности и/или използващи ДАК в своята практика (детски градини, училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДИ и др.)

Кога и къде ще се провеждат срещите?

Срещите на професионалната подкрепяща общност ще се провеждат регулярно на всеки 6 седмици на територията на РЦПППО – Бургас, с адрес: ж.к. „Изгрев“, АЕГ „Гео Милев“.

Участието на професионалистите e доброволно и безплатно.

Срещите на професионалната подкрепяща общност ще се провеждат в подходящо за участниците време и ще бъдат с продължителност до 2 астрономически часа.

Какво да очакваме от срещите?

  • Обсъждане на работа по случаи и добри практики между участниците
  • Обмяна на идеи и опит между колеги за прилагане на средства за ДАК и подкрепа на деца чрез средства за допълваща комуникация
  • Позитивен климат за професионално развитие и надграждане на собствените практики в областта на работа с деца със специални образователни потребности и средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Как мога да заявя участието си?

Можете да заявите своя интерес за участие в срещите на професионалната общност за подкрепа и взаимно учене чрез попълване на следния формуляр: 

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Специалист от РЦПППО – Бургас ще се свърже с Вас, за да ви информира за детайлите за провеждане на срещите.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, можете да се свързвате с:

Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени РЦПППО – Бургас

Тел.: 0893 631 557

E-mail: tatyana.yanakaieva@edu.mon.bg


ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

https://web.mon.bg/bg/news/5604?fbclid=IwAR32hGG3saQ25BPiAzieyP7xN_or8tqTQNN9LZ0mpbCZMK_qCUaMXIblT8Q


Поздравление на проф. Галин Цоков по повод началото на новата учебна 2023/2024 година


Уважаеми директори, учители и родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Годишния план на Регионален център – Бургас в периода 16-18 май 2023 г. ще се проведат Дни на отворените врати. През това време ще имате възможност да разгледате центъра, да поговорите с нашите специалисти и да наблюдавате открити занятия с деца и ученици със специални образователни потребности.

На Вашето внимание прилагаме следния график на планираните занятия:  

 

Дата

Час

Кабинет

Специален педагог

16.05.2023 /вторник/

09.00-09.30

 

10.10-10.40

 

Кабинет по слухово-речева рехабилитация

 

Кабинет по ерготерапия

 

Алб. Димитрова – СРР

 

Т. Шуманова – ерготевапевт

17.05.2023 /сряда/

 

08.50-09.20

 

13.10-13.45

Логопедичен кабинет ИР

 

Психологичен кабинет

М. Георгиева – ресурсен учител

 

Д. Бинева – психолог

18.05.2023 /четвъртък/

 

 

09.30-10.10

 

 

13.00-13.30

Кабинет по полезни умения /зрително затрудени/

 

Логопедичен кабинет

Т. Янакиева – педагог на зрително затрудени

 

Хр. Здравчева – логопед

При желание за присъствие на някое от занятията, моля своевременно да направите заявка на тел: 0893631567 – Албена Димитрова. Информираме Ви, че институцията разполага с ограничен капацитет места.

 

С уважение:

Ръководството на РЦПППО – Бургас


Заповед РД-01-517/19.10.2022 г. на Министъра на здравеопазванетоПоздравителен адрес за началото на учебната 2022/2023 г. от Петя Петрова – Началник на РУО – гр. Бургас


Заповед РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването


Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

График – м. януари


Oтлагане от задължително обучение в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Заявление-Образец 6

 

Насочване на ученици със СОП след завършен VII клас с удостоверение 

 

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след завършен VII клас с удостоверение

Заявление за насочване на ученик със специални образователни потребности след VII клас

Декларация за информираност

Характеристика на ученик от VII клас за насочване


Информация, относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план–прием за учебната 2021-2022 г., може да откриете на сайта на РУО – Бургас: ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ – 2021/

Съгласно чл. 141. от Наредбата за приобщаващото образование, при възникнала необходимост и/или писмено изразено желание от страна на родителя, насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен Х клас, за продължаване на обучението им в профили или в специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние, се извършва по реда на чл. 140, ал. 2, т. 1 – 5 и ал. 3.


Заповед РД-01-220 от 08.04.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, за времето от 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г., в платформата Microsoft Teams, ще се проведат обучения на следните теми:


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, ще се проведат информационни семинари и практикуми на следните теми:


Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, за времето от 16.03.2021г. до 31.03.2021г., в платформата Microsoft Teams, ще се реализират планирани открити занятия с деца и ученици със СОП при следния график:


Заповед РД-01-37/10.03.2021 на Директора на РЗИ-Бургас за въвеждане на противоепидемични мерки


Заповед на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.- удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.


Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. – удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.


Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда

Във връзка с оптимизацията на работата при осигуряването на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда е създадена една телефонна линия, позиционирана в сградата на СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас.

График


   

Приветсвие на министъра на образованието и науката по случай международния ден на учителя

 

Скъпи учители,

Поздравявам Ви по случай Международния ден на учителя.

Задължително условие за просперитет и успех на всяко общество е да цени и почита учителите си.

Благодаря Ви за всекидневната работа, всеотдайност и отговорност в обучението и грижите към нашите деца.

Резултатите от Вашата многодневна и ежечасова работа в голямата си част са неосезаеми и се проявяват след време, което ги прави трудни за оценяване днес. Когато ние – учениците Ви, пораснем, станем знаещи и можещи хора или успеем, можем да забравим и да не оценим колко много дължим на учителите си. Това прави работа Ви да изглежда неблагодарна. Понякога обаче има трудни моменти, като тази година, в които се вижда пряко и веднага трудът на учителя. През 2020 година Вие показахте завидна реактивност и професионализъм. Показахте, че българското общество може да разчита на Вас. Благодарение на Вас системата преминава успешно през пандемията от коронавирус. Оставате опора и пример както за своите ученици, така и за обществото. Сигурен съм, че родителите и цялото ни общество изпитват чувство на признателност и благодарност към работата Ви.

Живеем във време, когато сме изправени на прага на още по-динамични промени и едно по-непредвидимо бъдеще. В него обаче едно е сигурно – учителите ще останат незаменими и най-важни за развитието ни като държава и общество.

На Вас – учителите, разчитаме да се справим с най-значимите предизвикателства пред духовното и социално-икономическото ни развитие.

Пожелавам Ви да имате силата и търпението да устоявате на предизвикателствата, за да продължавате отговорната си мисия, да се борите за знанието и за бъдещето на нашите деца, както поколения Ваши предшественици са правели преди Вас.

Честит празник!

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката