Насочване на ученици със СОП след завършен VII клас с удостоверение 

 

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след завършен VII клас с удостоверение

Заявление за насочване на ученик със специални образователни потребности след VII клас

Декларация за информираност

Характеристика на ученик от VII клас за насочване

Oтлагане от задължително обучение в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Заявление – Образец 6

 


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА ПОДКРЕПА

И ВЗАИМНО УЧЕНЕ

 

В рамките на проект  „Глас за всяко дете“ , УНИЦЕФ България и РЦПППО – Бургас обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на  допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нужди.

Каква е целта и кой може да вземе участие?

Срещите на професионалната подкрепяща общност целят обмен и рефлексия върху практиките между специалисти и учители в областта, работещи с деца със специални образователни  потребности и/или използващи ДАК в своята практика (детски градини, училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДИ и др.)

Кога и къде ще се провеждат срещите?

Срещите на професионалната подкрепяща общност ще се провеждат регулярно на всеки 6 седмици на територията на РЦПППО – Бургас, с адрес: ж.к. „Изгрев“, АЕГ „Гео Милев“.

Участието на професионалистите e доброволно и безплатно.

Срещите на професионалната подкрепяща общност ще се провеждат в подходящо за участниците време и ще бъдат с продължителност до 2 астрономически часа.

Какво да очакваме от срещите?

  • Обсъждане на работа по случаи и добри практики между участниците
  • Обмяна на идеи и опит между колеги за прилагане на средства за ДАК и подкрепа на деца чрез средства за допълваща комуникация
  • Позитивен климат за професионално развитие и надграждане на собствените практики в областта на работа с деца със специални образователни потребности и средства за допълваща и алтернативна комуникация.

 

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, можете да се свързвате с:

Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени РЦПППО – Бургас

Тел.: 0893 631 557

E-mail: tatyana.yanakaieva@edu.mon.bg


ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

https://web.mon.bg/bg/news/5604?fbclid=IwAR32hGG3saQ25BPiAzieyP7xN_or8tqTQNN9LZ0mpbCZMK_qCUaMXIblT8Q


Поздравление на проф. Галин Цоков по повод началото на новата учебна 2023/2024 година


Уважаеми директори, учители и родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Годишния план на Регионален център – Бургас в периода 16-18 май 2023 г. ще се проведат Дни на отворените врати. През това време ще имате възможност да разгледате центъра, да поговорите с нашите специалисти и да наблюдавате открити занятия с деца и ученици със специални образователни потребности.

На Вашето внимание прилагаме следния график на планираните занятия:  

 

Дата

Час

Кабинет

Специален педагог

16.05.2023 /вторник/

09.00-09.30

 

10.10-10.40

 

Кабинет по слухово-речева рехабилитация

 

Кабинет по ерготерапия

 

Алб. Димитрова – СРР

 

Т. Шуманова – ерготевапевт

17.05.2023 /сряда/

 

08.50-09.20

 

13.10-13.45

Логопедичен кабинет ИР

 

Психологичен кабинет

М. Георгиева – ресурсен учител

 

Д. Бинева – психолог

18.05.2023 /четвъртък/

 

 

09.30-10.10

 

 

13.00-13.30

Кабинет по полезни умения /зрително затрудени/

 

Логопедичен кабинет

Т. Янакиева – педагог на зрително затрудени

 

Хр. Здравчева – логопед

При желание за присъствие на някое от занятията, моля своевременно да направите заявка на тел: 0893631567 – Албена Димитрова. Информираме Ви, че институцията разполага с ограничен капацитет места.

 

С уважение:

Ръководството на РЦПППО – Бургас


Заповед РД-01-517/19.10.2022 г. на Министъра на здравеопазванетоПоздравителен адрес за началото на учебната 2022/2023 г. от Петя Петрова – Началник на РУО – гр. Бургас


Заповед РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването


Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

График – м. януари


 

Информация, относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план–прием за учебната 2021-2022 г., може да откриете на сайта на РУО – Бургас: ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ – 2021/

Съгласно чл. 141. от Наредбата за приобщаващото образование, при възникнала необходимост и/или писмено изразено желание от страна на родителя, насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен Х клас, за продължаване на обучението им в профили или в специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние, се извършва по реда на чл. 140, ал. 2, т. 1 – 5 и ал. 3.


Заповед РД-01-220 от 08.04.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, за времето от 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г., в платформата Microsoft Teams, ще се проведат обучения на следните теми:


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, ще се проведат информационни семинари и практикуми на следните теми:


Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:


В изпълнение на дейностите от Годишния план на Регионален център – Бургас, за времето от 16.03.2021г. до 31.03.2021г., в платформата Microsoft Teams, ще се реализират планирани открити занятия с деца и ученици със СОП при следния график:


Заповед РД-01-37/10.03.2021 на Директора на РЗИ-Бургас за въвеждане на противоепидемични мерки


Заповед на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.- удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.


Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. – удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.


Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда

Във връзка с оптимизацията на работата при осигуряването на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID – 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда е създадена една телефонна линия, позиционирана в сградата на СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас.

График


   

Приветсвие на министъра на образованието и науката по случай международния ден на учителя

 

Скъпи учители,

Поздравявам Ви по случай Международния ден на учителя.

Задължително условие за просперитет и успех на всяко общество е да цени и почита учителите си.

Благодаря Ви за всекидневната работа, всеотдайност и отговорност в обучението и грижите към нашите деца.

Резултатите от Вашата многодневна и ежечасова работа в голямата си част са неосезаеми и се проявяват след време, което ги прави трудни за оценяване днес. Когато ние – учениците Ви, пораснем, станем знаещи и можещи хора или успеем, можем да забравим и да не оценим колко много дължим на учителите си. Това прави работа Ви да изглежда неблагодарна. Понякога обаче има трудни моменти, като тази година, в които се вижда пряко и веднага трудът на учителя. През 2020 година Вие показахте завидна реактивност и професионализъм. Показахте, че българското общество може да разчита на Вас. Благодарение на Вас системата преминава успешно през пандемията от коронавирус. Оставате опора и пример както за своите ученици, така и за обществото. Сигурен съм, че родителите и цялото ни общество изпитват чувство на признателност и благодарност към работата Ви.

Живеем във време, когато сме изправени на прага на още по-динамични промени и едно по-непредвидимо бъдеще. В него обаче едно е сигурно – учителите ще останат незаменими и най-важни за развитието ни като държава и общество.

На Вас – учителите, разчитаме да се справим с най-значимите предизвикателства пред духовното и социално-икономическото ни развитие.

Пожелавам Ви да имате силата и търпението да устоявате на предизвикателствата, за да продължавате отговорната си мисия, да се борите за знанието и за бъдещето на нашите деца, както поколения Ваши предшественици са правели преди Вас.

Честит празник!

Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката