Заседание на МО „Дъга” при РЦПППО – Бургас

На 17. 05. 2022 г., се проведе заседание на МО „Дъга” при РЦПППО – Бургас, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на тема: Приобщаване на ДУСОП към света на книгите. Доклад изнесе Янка Георгиева – ресурсен учител. Основни моменти в него …

Съвместно заседание между МО „ Надежда” и МО„Пиргос” при РЦПППО – Бургас

На 16. 05. 2022 г., се проведе съвместно заседание между МО „Надежда” и МО „Пиргос” при РЦПППО – Бургас, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на тема: ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО. Презентацията представи г-жа Силвия Стамболиева – ресурсен учител. Основни …

Регионална конференция „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“

На 9 и 10 май 2022 г., се проведе Регионална конференция „15 години приобщаващо образование в област Пазарджик“, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото обрзование – Пазарджик. Събитието откри г-жа Гергана Колчакова – директор на Център …

Регионална конференция „Пътят към приобщаването“, 28 – 29.04.2022 г. – гр. Стара Загора

   Специалисти на Регионален център – Бургас взеха участие в двудневна Конференция „Пътят към приобщаването“. По повод 15 години от създаването РЦПППО – Стара Загора се проведе регионална конференция с участието на представители от МОН, Община Стара Загора, РУО – …

Регионална конференция на РЦПППО гр. Перник

Участие на специалисти от Регионален център – Бургас в Регионална конференция на РЦПППО гр. Перник, „Приобщаващото образование- предизвикателства и перспективи“ На 27 и 28 април 2022г. РЦПППО – Перник организира Регионална конференция – „Приобщаващото образование – предизвикателства и перспективи“. Поздравителен …

Предизвикателството да отглеждаш тийнейджър

В седмица на информираността, психологът Даниела Бинева консултира родителите на деца със специални образователни потребности, които вече са в „трудната възраст“. Промените у подрастващите тийнейджъри и подходът на родителите им към тях бе в основата на задаваните въпроси. Специалистът разкри …

Фестивал „Великденската магия на българското яйце“

И през тази година, учениците на Красимира Митева – специален учител и ръководител, взеха участие в онлайн изданието на Фестивала „Великденската магия на българското яйце“. Благодарение на всички деца, през последния месец света стана по-шарен, цветен и по-добър, виждайки добрината …

МО „Мираж“ при РЦПППО гр. Бургас направи дарение на книги

МО „Мираж“ при РЦПППО гр. Бургас направи дарение на книги. Мероприятието е заложено в годишния план на обединението и има за цел да бъде отбелязан Световният ден на книгата – 23 април. Инициативата на специалните педагози бе приета и подкрепена …

Реализирани открити занятия от РЦПППО гр. Бургас – партньорство между институциите за по-добра образователна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности

  В изпълнение на дейностите от Годишния план на РЦПППО – Бургас, през месец март 2022 г. се проведоха открити занятия с деца и ученици със специални образователни потребности от ресурсните групи в ОУ “Георги Бенковски“ гр. Бургас, СУ „Св. …

Вътрешноквалификационна дейност на МО Пиргос към РЦПППО гр. Бургас

На 29.03.2022 г. се проведе заседание на педагозите от МО Пиргос към РЦПППО гр. Бургас, във връзка с вътрешноинституционалната квалификационна дейност на педагогическите специалисти. Темата беше: Дихателни упражнения при деца в предучилищна възраст, с обучител г-жа Мария Георгиева, психолог в …