РЦПППО Бургас в подкрепа на педагозите от областта с информационен семинар на тема: „Подкрепа в процеса на адаптиране и включване на деца с аутизъм в детската градина и начален етап на образование“

Постъпването в детска градина или училище е едно от най-важните и вълнуващи събития за всяко дете и родител. Това бе предпоставка за ръководството и специалните педагози от РЦПППО Бургас да предложат на педагозите от областта подходящ семинар, който да им …

Информационен семинар на тема: „Подходи и насоки за родители и учители, при справяне с тревожни и агресивни деца от детските градини“

На 24.01.2024г., в Регионален център – Бургас, обучител Галя Гачева – психолог към институцията, проведе информационен семинар на тема: „Подходи и насоки за родители и учители, при справяне с тревожни и агресивни деца от детските градини“. След като бяха въведени …

Иновация в приобщаващото образование!

Благодарение на доброто сътрудничество между ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и РЦПППО –  град Бургас, на 17 януари 2024 година в кухня №1 при гимназията,  се проведе открит урок на тема: „Приготвяне на основни ястия с техника пържене.  Аламинути от …

Информационен семинар на тема „Белият бастун като средство за придвижване и сигнализиране от зрително затруднени деца.“

На 17 януари 2024 г. онлайн се проведе информационен семинар на тема: „Белият бастун като средство за придвижване и сигнализиране от зрително затруднени деца“. Г-жа Татяна Янакиева и г-жа Анжела Колева – учители на деца и ученици с нарушено зрение …

„Създаване на подкрепяща среда в училището и в семейството, подпомагаща корекцията на нарушенията в познавателната дейност в начален етап на образование“

На 11. 01. 2024 г. се проведе съвместно обучение във връзка с вътрешноквалификационната дейност на специалисти от ЕКК „Надежда“ и ЕКК „Дъга“. Жечка Филипова – ресурсен учител към РЦПППО – Бургас, представи доклад на тема: „Създаване на подкрепяща среда – …

,,Играта като метод за свързване, общуване, учене и развитие”

На 05.01.2024г в платформа Тиймс се проведе дейност за вътрешна квалификация заложена в плана на ЕКК “Логопеди, ПЗЗ, СРР и Ерготерапевт” за учебната 2023/2024г. Стефка Черногорова логопед към РЦПППО Бургас представи доклад на тема ,,Играта като метод за свързване, общуване, …

Ерготерапия в училище при деца с аутизъм

На 04.01.2024г в платформа Тиймс се проведе дейност за вътрешна квалификация заложена в плана на ЕКК “Логопеди, ПЗЗ, СРР и Ерготерапевт” за учебната 2023/2024г. Таня Шуманова-ерготерапевт към РЦПППО Бургас представи доклад на тема ,,Ерготерапия в училище при деца с аутизъм”. …

Рождество Христово

По повод най-светлия християнски празник – Рождество Христово, малчуганите от III група „Моряче“ в ДГ „Ран Босилек“ – Бургас, изненадаха и усмихнаха децата със специални образователни потребности към РЦПППО – Бургас. За да доставят радост на своите приятели, те им …

Международна конференция „Спортът – инструмент за социално включване“

На 05.12.2023 г., в София, под патронажа на Министерството на младежта и спорта се проведе международна конференция „Спортът –инструмент за социално включване“. Организатори на мероприятието бяха Спешъл Олимпикс – България, Фондация „Про Спорт“ и Дружество Европейско право. На събитието присъстваха:  …