Конкурс организиран от Общински Детски Комплекс – гр.Несебър на тема 8 ми март

Ученици от ресурсните групи на госпожа Женя Жекова и Мария Брайчева специални педагози към РЦПППО гр.Бургас участваха в конкурс организиран от Общински Детски Комплекс – гр.Несебър на тема 8 ми март ,, Празник на Мама ,, Те изработиха картички – …

ЕПЛР и учениците от 2в кл от СУ „Йордан Йовков“ участваха в арт работилничка

ЕПЛР и учениците от 2в кл от СУ „Йордан Йовков“ участваха на 01.03.2023 г. в арт работилничка за изработване на традиционни български кукли: кукла „мотанка“ и кукла „хороводка“. Моделът за работа е по идея от Етнографски музей гр. София, а …

Проведени семинари от специалисти на РЦПППО-Бургас

Във връзка с изпълнението на Годишния план на РЦПППО гр. Бургас, специални педагози от Регионален център, представиха пет теми за методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие в учебните заведения от областта. Предвид спазване на противоепидемичните мерки, с …

Вътрешноквалификационна дейност на специалните педагози от МО „Мираж“

На 13.12.2021 г. се проведе вътрешноквалификационна дейност на специалните педагози от МО „Мираж“ която е водещ приоритет от работата на методичното обединение в съответствие с политиките и стратегиите на РЦПППО – гр. Бургас, за повишаване на квалификацията на специалистите, работещи …

Нов сайт за приобщаващо образование

Всички регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на едно място. Лесна възможност за подаване на сигнали свързани с образованието и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности в цялата страна. В България над 25000 деца …

Участие на ученици със СОП в Европейска седмица на спорта

    Регионален център Бургас се включи в най-голямата глобална кампания „Приобщаването е революция”, проведена от Спешъл Олимпикс и Европейска  седмица  на спорта — Нека сме активни (#BeActive) България в периода 23 – 30 септември 2021 година в рамките на Европейската седмица …

Споделяне на „добри практики“ в РЦПППО-Бургас, наблюдения и изнасяне на открити уроци

                  На 31.03.2021 г., слухово-речевият рехабилитатор към РЦПППО гр. Бургас – Таня Бръсничева, проведе открито индивидуално занятие с ученик с увреден слух от ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас- Тунджай Ибрахим. Това …

КОЛЕДНА ФЕЕРИЯ

На Коледа, чудесата се случват! Хората мечтаят, вярват в доброто, творят красота! Специалните педагози от РЦПППО – гр. Бургас, полагат ежедневни усилия да запазят коледния дух и позитивната нагласа на своите специални деца! Настоящата презентация отразява дейността на децата и …