„Brain gym“


Темата за „Brain gym“ обедини МО „Психолози“ и МО „Логопеди“ в работна среща, като част от заложената вътрешноквалификационна дейност в РЦПППО – Бургас.
Презентатор по темата бе психолага Даниела Бинева. Тя запозна колегите си със системата от физически упражнения – Brain gym, която подпомага способността на
мозъка да запаметява и анализира. Тази мозъчна гимнастика разчита на елементарни движения, но има забележителен ефект върху когнитивните способности.
В системата, създадена от Пол и Гейл Денисън, влизат 26 физически упражнения. Идеята им е, че физическото движение подпомага притока на кръв в мозъка и го подготвя да учи и запомня. След тях мозъкът е стимулиран, тялото – отпуснато, а ученикът – съсредоточен.
Основно тук е ученето чрез движение. Свикнали сме да ограничаваме ученето до умствената дейност, но brain gym смята тялото за неразделна част от процеса на учене. Движенията са лесни и забавни и повишават продуктивността на учениците.