Обучение в ОУ “Антон Страшимиров“ – гр. Бургас

На 20.02.23 г. в ОУ “Антон Страшимиров“ – гр. Бургас, Добринка Ковачева и Янка Георгиева – специални педагози в РЦПППО – гр. Бургас, проведоха обучение на тема: „Приобщаване чрез творчество. Ролята на играта с ръце и с пръсти за развитието на детето“. Присъстваха учители от ДГ „Чайка“, ДГ „Златна рибка“, ДГ „Ален мак“, ДГ „Детски свят“, ДГ „Златното ключе“ и от ОУ “Антон Страшимиров“ . Разгледаната тема е с фокус върху децата със специални образователни потребности, като част от многообразието в класната стая. Тя дава насоки за ефективно приобщаване на учениците със СОП чрез творчество и игра.

В първата част Добринка Ковачева запозна колегите си с ролята на играта с ръце и с пръсти за развитието на детето. Игрите с пръсти развиват мозъка на детето, стимулират развитието на речта, креативността и въображението. Те са достъпни и лесни за разбиране, защото по непринуден начин информират децата за живота и бита на хората от миналото, за животни и природни явления. В своята презентация специалният педагог представи различни игри с пръсти, песнички, залъгалки, скоропоговорки, източници за намиране на такива.
Във втората част Янка Георгиева насочи вниманието на присъстващите към факта, че арт терапията е един от подходите, който помага ефективно при работа с ДУСОП. Какво биха могли да правят учителите в клас? Има ли подходящи арт техники за работа с група ученици? В отговор на тези въпроси, колегите се запознаха с презентация по темата и разгледаха изработки на деца със СОП, направени с различни техники: работа с вълна – топчета, рисуване върху листа, работа с хербарии, декупаж. С голямо желание учителите влязоха в ролята на творци, като с техниката декупаж си изработиха подложки от корк.