На 16.02.2023г. се осъществи информационен семинар


 
На 16.02.2023г. се осъществи информационен семинар, който бе воден от логопедите към РЦПППО гр.Бургас- Светла Нешева и Христина Здравчева. Темата беше: „Работа с дете/ученик по конкретен случай за определяне нивото на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа и прилагане на стандарти в логопедичната работа“, в която се представи програма на ранно ограмотяване при деца с маркери на дислексия, прилагане на стандарти в логопедичната работа, функционална система на четене и писане, индивидуални терапевтични програми.
На семинара присъства една участничка – г-жа Добринка Калудова – логопед от ДГ „Чайка“, гр. Бургас, ж-к Меден Рудник. Обучителите запознаха участничката с методиката на ранно ограмотяване, етапи на работа, протоколи за логопедична работа, екзекутивни функции и определяне на нива на допълнителна подкрепа. Участничката получи практически насоки в логопедичната работа с ДУСОП от детска градина и училище.