Вътрешноквалификационна дейност на МО Пиргос и МО Надежда

На 24.01.2022 г. в изпълнение на годишния план за вътрешноквалификационна дейност на РЦПППО-Бургас се проведе обучение на тема: „Работа в екип за приобщаване на УСОП с обучителни затруднения. Предизвикателства при обучението в ОРЕС“.

Мероприятието с обучители г-жа Владка Димитрова и г-жа Ваня Гочева се осъществи с активното участие на членовете на МО Пиргос и МО Надежда към РЦ-Бургас. Колегите обсъдиха новите насоки в приобщаването на учениците с обучителни затруднения, споделени бяха богат опит и много практически насоки при  работата на ресурсния учител в съвременните условия.