В периода от 8.12.2021 г. до 10.12.2021 г. екипи от специалисти от РЦПППО – Бургас проведоха срещи за предоставяне на методически подкрепи на учителите в ДГ „Райна Княгиня“, ДГ “Чайка“, ДГ “Славейче“, ДГ “Калинка“ и ДГ “Звездица“ – гр. Бургас при строги противоепидемични мерки. Г-жа Светла Нешева – логопед към РЦПППО гр. Бургас, г-жа Галя Гачева – психолог, г-жа Виктория Ганчева и г-жа Десислава Севова – ресурсни учители към РЦПППО гр. Бургас представиха презентация на тема „Допълваща и алтернативна комуникация“. Те запознаха присъстващите на срещата с видовете нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация. Показаха нагледно част от тези технологични средства и споделиха опит от своята практика за приложимостта им в работата с децата и чрез които развиват и себеизразяването на всяко дете със специални потребности. След презентацията се проведе дискусия по поставената тема. Присъстващите педагогически специалисти проявиха интерес към предоставената информация и споделиха, че представените иновативни методи ще бъдат много полезни при работа с деца със специални образователни потребности.