Обучение за обучители към проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ – България

За да помогнем на невербалните деца да се изразят са необходими помощни средства за допълващата и алтернативна комуникация. Те варират от книги и химикалки, подпомагащи общуването, до сложни устройства за синтезиране на говор. Всички помощни средства за допълваща и алтернативна комуникация дават възможност на невербалните деца да общуват свободно. На 21 и 22 октомври, 2021 година се проведе втора част на обучението за обучители към проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ – България. Специалните педагози от РЦПППО Бургас – Виктория Ганчева, Галя Гачева и Стефка Черногорова, взеха активно участие в онлайн срещата, която се състоя в платформа Zoom с лектори от Факултета по науки за образованието и рехабилитацията на Университет в Загреб.