Открита работна среща за обмяна на професионален опит на МО „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас

 

               

В изпълнение на годишния план на МО „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас, бе проведена открита работна среща за обмяна на професионален опит. Председателят Юлия Иванова представи разработка на тема „Стратегии за развитие на вниманието при деца с обучителни трудности“. На събитието присъстваха гости от други методични обединения и ръководството на институцията.