„И аз творя“!

                      

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Бургас аранжира изложба по случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Тя е под мотото „И аз творя“! и е ситуирана в Регионалното управление на образованието-РУО, в морския град. Творбите са изработени от деца със специални образователни потребности, с помощта на специалните педагози от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Бургас.
Инициативата е заложена в Годишния план на РЦПППО-Бургас, за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.