Национална конференция на НАРУ

На 8 и 9 ноември в град София НАРУ организира Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“. На нея бяха представени доклади в три работни секции- „Приобщаващи практики в детската градина и училище“, „Академична подготовка на ресурсните учители“, „Професионален профил на ресурсния учител“. РЦПППО гр. Бургас участва в работна секция „Приобщаващи практики в детската градина и училище“. Доклад с презентация на тема „Играта, приобщаващ фактор в процеса на обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности“ бе представен от ресурсен учител Ростислава Стефанова, придружена от заместник-директор Милка Ватева и ресурсните учители Ваня Гочева и Красимира Митева. Представената добрата практика е и педагогическо изследване с цели и критерии отразяващи резултатите от прилагането на различните видове игрови технологии при обучението на учениците в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Созопол.