Информационен семинар

Информационен семинар на тема: Насоки за прилагане на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на ДУСОП, във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши /ICF – CY/. Етапи на …