Национална научна конференция на тема „Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование“

На 14.06.2024г. в Пловдивския университет „П. Хилендарски“ се проведе национална научна конференция на тема „Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование“, организирана от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Съюза на българските учители и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Пловдив.

Конференцията откри д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители.

Приветствия към участниците поднесоха Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков; доц. д-р Борян Янев – заместник-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ от името на Ректора на висшето училище проф. д-р Румен Младенов; проф. д.п.н. Наталия Витанова – Маринова – Ректор на ШУ „Еп. Константин Преславски“; проф. д-р Владимира Ангелова – Декан на Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и зам.ректор на университета; д-р Мария Янкова – програмен директор „Образование“ УНИЦЕФ – България; д-р Катя Стоилова – Директор на РЦПППО Пловдив.

Националната конференция се проведе в хибриден формат: присъствено  и дистанционно, с над 250 участника.

Бяха представени доклади на актуални теми и предизвикателства пред приобщаващото образование от проф. д.п.н. Дора Левтерова – Гаджалова от ПУ „Паисий Хилендарски“; проф. д-р Пламен Милтенов от University of Minnesota; д-р Калоян Дамянов от СУ „Климент Охридски“; Грета Ганчева – директор Дирекция Приобщаващо образование към МОН; проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова от СУ „Климент Охридски“; проф. д-р Снежана Николова от ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и училища от цялата страна представиха добри практики в приобщаващото образование.

РЦПППО Бургас участва във форума с презентация на тема: „Иновативни подходи при реализиране на терапевтична дейност“. Екипът от специални педагози в лицето на Антоанета Стоянова – директор, Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени, Таня Шуманова – ерготерапевт, Десислава Севова – ресурсен учител и Веселина Радованова – ресурсен учител, споделиха добри практики, иновативни методи и средства, и съвременни технологии за повишаване на интереса и мотивацията на децата и учениците за участие в учебни и развиващи дейности.