Международна конференция „Спортът – инструмент за социално включване“

На 05.12.2023 г., в София, под патронажа на Министерството на младежта и спорта се проведе международна конференция „Спортът –инструмент за социално включване“. Организатори на мероприятието бяха Спешъл Олимпикс – България, Фондация „Про Спорт“ и Дружество Европейско право. На събитието присъстваха:  д-р Христо Христозов – национален директор на Спешъл Олимпикс България, д-р Теодора Иванова – директор на Държавна агенция закрила на детето, д-р Надя Танева – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагате, много атлети на Спешъл Олимпикс България, треньори и специални педагози. На конференцията бяха връчени награди „Про Спорт“ в различни категории за значим принос в разширяването на достъпа до спорт, за развитието на доброволчеството в спорта и др. Треньори, специални педагози и техните партньори споделиха своите програми, предизвикателствата и перспективите за развитието на спорта за атлети с интелектуални затруднения. Под ръководството на Диана Банчева – програмен координатор на Спешъл Олимпикс България, присъстващите дискутираха по теми за развитието на физическата култура при изграждане на навици и умения за постигане на по-високи  резултати при адаптираните спортове. Председателят на Комисията по спортна дейност към РЦПППО-Бургас – Иванка Димитрова и ресурсният учител – Станка Георгиева представиха презентация на тема: „Спорт за деца и ученици със специални образователни потребности“. В презентацията се изтъкна, че ръководствата на общините от областта, РУО – Бургас, педагогическата и административна колегия на Регионален център-Бургас многократно през годините са подкрепяли инициативите на Спешъл Олимпикс – България. Сподели се опит в екипната дейност на специалните педагози и учителите от общообразователните училища в подготовката и организирането на спортни събития. Посочиха се отличията в областта на спорта, които нашите възпитаници са завоювали през годините. Диана Банчева благодари на ръководството и на всички специални педагози от  РЦПППО-Бургас за приноса им в социалното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности чрез участията в спортни турнири.