Методическа подкрепа с учителите от ДГ „Райна Княгиня“- гр. Бургас


На 21.04.2023 г., се проведе методическа подкрепа с учителите от ДГ „Райна Княгиня“- гр. Бургас. Специалният педагог към РЦПППО гр. Бургас- Цветелина Дончева запозна членовете на ЕПЛР с темата: “Отлагане от задължително обучение в първи клас“. На присъстващите учители беше подробно разяснено процедурата по отлагане на деца със СОП от първи клас, сроковете и необходимата документация за това. Срещата завърши с дискутиране на възникналите въпроси и ползотворното им разрешаване.