Спортът е здраве!

 


 
Ученици от прогимназиален и гимназиален етап от ресурсните групи на г-жа Владка Димитрова и на г-жа Мартина Дянкова –специални педагози в РЦПППО Бургас се включиха в спортния празник на училището. Организираха се спортни игри, които допринесоха много за доброто настроение и за повишаване на физическата дееспособност на участниците.