Обучение, свързано с вътрешно квалификационната дейност на РЦПППО гр. Бургас

На 24.10.2022 г. специалните педагози от МО „Надежда“ и МО „Пиргос“ към РЦПППО-Бургас, проведоха обучение, свързано с вътрешно квалификационната дейност от годишния план на РЦПППО гр.Бургас, на тема „ИСТОРИЧЕСКА ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛЯПОГЛУХИ ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ТЯХ“. Обучението се проведе в електронна среда в платформата Тиймс.
Ръководител на квалификацията бе ресурсният учител и ПЗЗ към РЦПППО гр. Бургас – Анжела Колева, която представи разработен доклад по темата, в който отбеляза „Първите опити за обучение на сляпоглухи“. Те датират от края на XIII век. Французинът Абат Дешамп създава теоретичен подход за овладяване на реч от деца, които са слепи, глухи и неми през 1799 г. Според него първата стъпка трябва да е даване на децата на идея за това какво се опитваме да направим с тях. След това трябва да ги накараме да разберат, че когато искаме нещо, ние мърдаме устните си, за да го поискаме и да им кажем, че и те като нас, имат език и устни, които, за да се използват, трябва да се поставят в съответно положение и че те трябва да сменят положението на тези органи по различни начини. После трябва да им помогнем да усетят тези промени с ръцете си и да разберат, че благодарение на различните положения, ние можем да говорим, а това е, което осведомява другите за нашите желания и ежедневни потребности. Абат Дешамп е един от първите т. нар. моралисти”, създали метод за обучение на сляпоглухите. Най-добрите резултати в приобщаващото образование се постигат, чрез нашите обучения, ресурси и програми, с които подкрепяме учители и образователни институции, в обществеността да работят заедно и да осъществяват качествено образование. Обучението завърши, като всички участници благодарим на г-жа Колева, за интересната тема и прекрасно представения доклад по темата.