Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“

На 30 и 31 май 2022 г. специалистите Фотинка Краева и Красимира Митева от Регионален център – Бургас взеха участие в Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по – късно“, която РЦПППО София – град организира съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове в България.
С доклади се включиха университетски преподаватели, директори и учители.
В конференцията участва и РЦПППО гр. Бургас с доклад на тема „Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности“, разработен от ресурсните учители Фотинка Краева и Красимира Митева. Специалистите се включиха в дискусия по актуални теми, свързани с приобщаващото образование.
Програмата премина в два работни дни. През първия ден бе официалното откриване, представяне на лектори и специалисти, обединени от каузата „приобщаващо образование“. Денят продължи с представяне на доклади в три секции. През втория ден специалистите се включиха в работна визита в 140 СУ „Иван Богоров“ гр. София. В него те наблюдаваха добри практики в общообразователна среда и демонстрация в зала за сензорна интеграция и ерготерапия, занятия с логопед, психолог, ресурсни учители.
Събитието срещна на едно място представители от регионалните центрове в страната, представители на научната общност, свързани с приобщаващото образование, както и представители на образователните институции.
Конференцията предостави възможност за споделяне на добри практики в сферата на приобщаващото образование.