Регионална конференция „Пътят към приобщаването“, 28 – 29.04.2022 г. – гр. Стара Загора

  

Специалисти на Регионален център – Бургас взеха участие в двудневна Конференция „Пътят към приобщаването“. По повод 15 години от създаването РЦПППО – Стара Загора се проведе регионална конференция с участието на представители от МОН, Община Стара Загора, РУО – Стара Загора, директори на училища и детски градини в областта, родители и деца със специални образователни потребности. В обмяна на добри практики със своите колеги и проследяване пътя на приобщаващия процес в област Стара Загора, се включиха психологът Даниела Бинева и ресурсните учители от РЦПППО – Бургас – Женя Александрова, Ростислава Стефанова и Владка Димитрова. На Конференцията бяха представени множество презентации, разкриващи прилаганите иновативни методи на работа с деца и ученици със СОП, работа по проекти, доброволческа дейност, кариерно развитие на ученици получавали допълнителна подкрепа.