Участие в конференция на тема „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“

По случай 15-годишнината от основаването на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на 21 и 22 март във Велико Търново се проведе национална конференция на тема „Приобщаващи образователни практики в училище и в детската градина“. В нея взеха участие представители на РЦПППО – Бургас, в лицето на г-жа Антоанета Стоянова – Директор, г-жа Албена Димитрова – заместник-директор и специалните педагози Татяна Янакиева и Анжела Колева.
Форумът, който съвпадна и с празника на старопрестолния град, отбелязван на 22 март, беше открит от директора на регионалния център във Велико Търново г-жа Донка Дончева и в неговата работа със свои разработки, презентации и видео материали участваха директори и педагогически специалисти от регионалните центрове в страната, учебни заведения и социални институции. Гости на събитието бяха: инж. Розалия Личева – началник на регионалното управление на образованието – Велико Търново; г-н Нейко Генчев – заместник-кмет на община Велико Търново; г-жа Емануела Стоилова – главен експерт дирекция „Приобщаващо образование“ в министерството на образованието и науката; г-жа Пенка Игнатова – директор дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – община Велико Търново; г-жа Росица Димитрова – директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ – община Велико Търново и д-р Калоян Дамянов – директор на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град.