Методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата от област Бургас

На 21.12.2021 година екип от специални педагози от РЦПППО – Бургас проведоха първата от общо пет теми за методическа подкрепа на учителите от детските градини и училищата от областта по годишния план на РЦПППО.

Темата: „Методи за корекция на заекването“ бе разгледана в платформа Teams. Госпожа Мария Георгиева, госпожа Светла Нешева и госпожа Стефка Черногорова запознаха участниците, чрез презентация с практическа насоченост, с етиологията и факторите – „Защо и как възниква заекването?“, оценка и диагноза на заекването в ранна детска възраст. Бяха представени различни полезни методи и терапии в детска възраст, както от световната, така и от практиката на специалистите. След презентацията се проведе дискусия по темата. Педагогическите специалисти зададоха своите въпроси и получиха обратна връзка от логопедите. Те изразиха своето желание тези срещи да продължат за в бъдеще.