Грамота и медал за ученик със СОП от Национални състезания „Многознайко“ – „Млад художник“ есенен кръг

Внушителен брой медали за учениците на ОУ „Георги Бенковски“ от Национални състезания „Многознайко“ – „Млад художник“ есенен кръг. По този повод ученик на Красимира Димитрова – Митева – специален педагог в РЦПППО – гр. Бургас взе участие и получи заслужено грамота и медал.