Добри практики в условия на обучение от разстояние в електронна среда

                

Специален педагог Юлия Иванова от РЦПППО – гр. Бургас и ученици от ресурсна група в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево представиха дистанционно открит урок по математика, на тема „Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°“ в платформата TEAMS. На виртуалната среща присъстваха ръководствата на образователните институции, специални педагози и учители от екипите за подкрепа на личностното развитие. В занятието бяха приложени интерактивни, практически и нагледни методи, в съчетание с добро настроение и творчески дейности.