Вътрешно-квалификационната дейност на МО „Надежда“ към РЦПППО гр. Бургас

На 19 февруари 2021 година се проведе обучение по плана на вътрешно-квалификационната дейност на МО „Надежда“ към РЦПППО гр. Бургас в интернет платформата Microsoft Тeams. Темата бе „Развиващи занимания за деца“, водено от психолога Галя Гачева. Дискутирани бяха иновативните и съвременни методи и игри при работа със специалните деца. Обучението премина интересно за всички участници, включително и за ръководството на РЦПППО-гр. Бургас.