Обучение на МО „Надежда“ към РЦПППО – гр. Бургас на тема „Портфолио на учител“

На 8 февруари 2021 година се проведе обучение на МО „Надежда“ към РЦПППО – гр. Бургас. Темата бе „Портфолио на учител“, водено от специалния педагог г-жа Силвия Стамболиева. Поради условията на пандемия, срещата се проведе в електронна платформа „Тиймс“. Обучението има за цел усвояване на практически знания, как се създава портфолио, какво включва иновативното електронно портфолио и как да се използва ефективно. Включени са следните елементи: същност на портфолиото, методи за разработване, техники и дигитално съдържание, споделяне на ресурси и други. Всеки учител ще започне разработването на електронно портфолио, в което ще интегрира минали, настоящи и/или предстоящи проекти, инициативи и други участия доказващи професионалното развитие. Портфолиото е задължителен елемент в дейността на учителите.