Специални педагози към РЦПППО гр. Бургас взеха участие в онлайн семинар на „Карин дом“ гр. Варна

Специални педагози към РЦПППО гр. Бургас взеха участие в онлайн семинар на „Карин дом“ гр. Варна на 29 януари 2021 година. На семинара беше представен разработения от специалисти на Карин дом сравнителен анализ между начините, по който функционират здравната , образователната и социална система по отношение на децата със специални потребности и техните семейства.
На база визита от страна на родители и специалисти от Карин дом в Исландия, бяха събрани впечатления и идеи, направиха се заключения, анализи и се съпоставиха двете системи с цел да се извлекат максимални ползи и добри практики, които да се апробират и у нас. Този анализ е фундаментален документ и основна база за разработване на методи, насоки и обучения, които ще се предоставят на специалисти и родители от месец март 2021 г. в рамките на проекта.