Вътрешноквалификационна дейност на МО „Пиргос“ към РЦПППО гр. Бургас

На 14.01.2021 г. се проведе обучение по план за вътрешноквалификационната дейност на МО „Пиргос“ към РЦПППО гр. Бургас. Поради извънредната епидемична обстановка в страната планираното обучение, се проведе онлайн в Интернет платформата Microsoft Teams. Темата беше „Подходи за оптимизация взаимодействието между родителите на ДУСОП и специалисти, осигуряващи допълнителна подкрепа“, с обучител г-жа Виктория Ганчева. Обучението премина интересно за всички участници, като всеки сподели своя професионален опит.