Онлайн обучение на специалните педагози към РЦПППО – Бургас

Във връзка с изпълнение на дейностите по квалификация на педагозите от РЦПППО гр. Бургас на 28.05.2020 г. се проведе обучение, относно изготвяне на професионално портфолио на педагогическите специалисти. Поради извънредната ситуация в страната и мерките, които бяха предприети, заради короновируса (COVID-19,) обучението се проведе онлайн, като на 27.05.2020г. бе направено предварително влизане в интернет приложението, за да се тества от участниците и се отстранят технически проблеми, ако има такива. Специалните педагози имаха възможност да надградят знанията и повишат квалификацията си по темата, която е съвсем нова и касае професионалния опит и работа на всеки педагог. Втората част на обучението премина в надграждане по темите: Приобщаващо образование – образец на документи, разработване на Планове за подкрепа и Планиране на дистанционна допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП. Екипът на РЦПППО гр. Бургас благодари на лекторката си Г. Георгиева.