ПО СИЛАТА НА ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, РЦПППО Бургас ПУБЛИКУВА В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП, ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА.