Отлагане от задължително обучение в първи клас за учебна 2020/2021 година

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас по време на извънредното положение в страната

Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас за една учебна година

Декларация съгласие за съхранение и обработка на лични данни

Въпросник за отлагане от задължително обучение в първи клас

 

Насочване на ученици със СОП след завършен VII клас с удостоверение 

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII клас по време на извънредното положение в страната

Заявление за насочване на ученик със специални образователни потребности след VII клас

Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни

Декларация за информираност

 

Телефони за психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.

Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.

Специалистите ще работят чрез специално създадени за целта телефонни линии, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, както и с различни приложения за аудио и видео-връзка.

Онлайн консултациите ще се правят в специално предвидени помещения в сградите на шестте регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), където е с осигурена отделна телефонна линия и по изготвен график всеки работен ден от 9 до 16.30 часа.

Специалистите ще бъдат подкрепени при необходимост и от психолозите в Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерството на образованието и науката.

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

София: 02/9963461
Пловдив: 0878138239
Варна: 052/641670
Бургас: 0893631573
Велико Търново: 0888553601
Стара Загора: 042/210089

Линк към публикацията в сайта на МОН