Специални педагози от РЦПППО – Бургас участваха в двудневно обучение на тема „Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях!“

Специални педагози от РЦПППО – Бургас участваха в двудневно обучение на тема „Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях!“ Водещите Росица Димова – кризисен психолог в Държавната агенция …