Лятно издание на Школа за училищно приобщаване в гр. Варна

 


През периода от 30.06 до 03.07.2024 г. Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) организира лятно издание на Школа за училищно приобщаване в гр. Варна. Школата беше открита от д-р Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град с презентация: „30 години след Декларацията на Саламанка“. На събитието присъстваха специалисти от регионалните центрове от цялата страна, като представителите на РЦПППО – гр. Бургас бяха Антоанета Стоянова – директор, Албена Димитрова – заместник директор и специалните педагози Татяна Янакиева, Женя Жекова, Мария Брайчева, Даниела Бинева, Румяна Дапчева, Илина Транчева и Яница Динева.

След откриването д-р Барбара Мичъл – доцент по специална педагогика в Държавния университет в Канзас Манхатън, САЩ, представи темата „Въведение в позитивните поведенчески интервенции и подкрепа“. Тя разглежда как тази базирана на доказателства рамка подпомага академичното, социалното и емоционалното развитие на учениците, създавайки положителна и безопасна учебна среда.

Петя Димитрова, координатор “Проекти и програми” в НАРУ, запозна присъстващите с темата за роботиката и STEAM-обучението за деца със специални образователни потребности. Тя представи иновативни подходи и проекти, които подпомагат развитието и приобщаването на тези деца чрез технологиите и науката.

Доц. д-р Катерина Златкова-Дончева от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ разгледа опита на изследователския център СТРАЙД, звено към Педагогическия колеж на Michigan State University, US, в подготовката за професионална реализация на деца и младежи с интелектуална недостатъчност.

Темата: „Въздействието на интервенциите с барабани върху деца и възрастни с интелектуални затруднения и аутизъм“ представи д-р Мерилин С. Каф – доцент по специално образование в Канзаския държавен университет Манхатън, САЩ. Тя сподели своите изследвания и практически опит, които показват как ритмичната природа на барабаните насърчава двигателната координация, емоционалната регулация, социалното взаимодействие и когнитивното функциониране.

Участниците в лятната школа имаха възможността да участват и в информационен семинар в „Карин дом“, посветен на работата с родителите на деца със специални потребности. Семинарът предостави ценна информация и практични насоки за ефективно взаимодействие и подкрепа на семействата.