Областна конференция по проект „Глас за всяко дете“

На 07.06.2024 г., в х-л Аква, се проведе конференция, организирана от РЦПППО-Бургас, на тема: „Предизвикателства и перспективи пред ДАК в образованието. Представяне на случаи и добри практики“, по проект „Глас за всяко дете“, реализиран в партньорство с Уницеф България. Проектът цели създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на ДАК при деца с комуникативни нужди, както и директна подкрепа на невербални деца.

Гости на събитието бяха директори и служители на ЦПЛР, ДЦДУ, ЦНСТДМУ, ЦСОП, ЦОП, детски градини и училища от област Бургас.

Г-жа Татяна Янакиева, фасилитатор по проекта и член на Националния екип по ДАК, представи реализираните дейности, които включваха: повишаване на капацитет на РЦПППО за обучение и методическа подкрепа; срещите на сформираната професионална подкрепяща общност; подкрепени деца за работа с ДАК и разпространение на опита. Специалистите от РЦПППО гр. Бургас, обучени в рамките на проект „Глас за всяко дете“: Албена Димитрова – зам. директор и СРР, Веселина Радованова и Иванка Димитрова – ресурсни учители споделиха с присъстващите кратка информация за децата, включени в проекта, техните възможности и комуникативни потребности и как работата с ДАК е повлияла на развитието им.

Във втората част на конференцията г-жа Татяна Янакиева разказа какво е допълваща и алтернативна комуникация и за кои лица е предназначена, като подчерта, че крайната цел на ДАК е да позволи на хората с комплексни комуникативни потребности, ефективно и ефикасно, да взаимодействат с другите и да участват в дейности, които харесват. Г-жа Десислава Севова – член на Националния екип по ДАК и ресурсен учител към РЦПППО – Бургас представи различни приложения и софтуери за работа с ДАК.

Всички участници се обединиха около това, че с постоянство от страна на специалистите и родителите може да се постигнат много добри резултати, а ние, като професионалисти, ще продължаваме да разпространяваме опита за използване на ДАК при работа с ДУСОП.