Последната четвърта среща на професионалната подкрепяща общност по проекта на УНИЦЕФ „Глас за всяко дете“

На 23 април 2024 г. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Бургас се проведе последната четвърта среща на професионалната подкрепяща общност по проекта на УНИЦЕФ „Глас за всяко дете“, дейност 1.2. Фасилитиране на присъствени срещи за обмяна на опит в професионалната общност и обсъждане на работа по случаи.

Участниците си припомниха инструменти и софтуери, които биха могли да се използват за направата на комуникационни табла, паспорти, албуми. Бе отделено време всеки да помисли и изработи табло за комуникация, използвайки който софтуер си избере. На колегите, които изпитваха затруднения, други участници съдействаха. Получи се добро партньорство и взаимопомощ от страна на по-напредналите към по-неуверените в допълващата алтернативна комуникация.

Към края на срещата се разгледаха плановете за професионално развитие от първата среща и обсъдиха дали някой е успял за този период да постигне своя цел, как и кой е помогнал за това. Преди финала, всеки участник попълни кратка анкета и изложи писмено своите мисли, нагласи и впечатления от участието си в ППО и възможността за прилагане на ДАК.