22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Земята е наша обща отговорност и Денят на Земята ни напомня, че всяко действие, дори и най-малкото, има значение и може да допринесе за по-чиста планета за бъдещите поколения.

С голямо желание децата от ресурсната група на г-жа Мария Тодорова, специален педагог към РЦПППО гр. Бургас, се включиха в изработването на рисунки и макет за Световния ден на Земята, а също и засадиха дръвче, което с годините ще порасне и ще ни радва!

Празникът на Земята е обявен за международен през 1990 г., а България започва да го отбелязва през 1993 г. с идеята обединението на хората на планетата в защита на околната среда. България е една от първите, която се присъединява към международното отбелязване на Световният Ден на Земята. Специалните педагози Десислава Севова и Величка Станкова, заедно с учениците от ресурсната група в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ гр. Бургас, беседваха по темата, попълваха работни листове и оцветяваха проекти. Изработените от децата материали украсиха специалното за целта място в ресурсния кабинет.

Ученици от ресурсната група на Добринка Ковачева се запознаха с „Малка книжка за рециклирането“. Децата си припомниха, че планетата ни е много красива и ни дава всичко необходимо, за да живеем. Но за да я запазим такава, трябва да полагаме грижи за природата около нас. Един от начините за нейното опазване е да рециклираме неколкократно използваните вече ресурси. В книжката бяха проследени  различните видове материали, предварителната им подготовка от хората за достигане до преработката им и ползите от това за природата. Учениците с желание оцветиха рисунки на спасената Земя.