Вътрешноквалификационна дейност: „Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм“

На 17. 04. 2024 г., се проведе съвместно заседание на ЕКК „Дъга”, ЕКК „Пиргос“ и ЕКК „Мираж“ при РЦПППО – Бургас,  във връзка с вътрешноквалификационна дейност, залегнала в Годишния план на институцията на тема „Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм“. Специалният педагог Таня Атанасова запозна присъстващите с темата чрез презентация. Основни моменти в представянето бяха: различни видове алтернативни терапии – звукова стимулация, невротренинг, плуване, конна езда, пясъчна терапия; сензорната интеграция като връзка между дейността на мозъка и поведението; какво представлява сензорно-интергративната дисфункция; практически упражнения за сензорна стимулация; дейности, подходящи за мултисензорно учене; работа в мултисензорна стая. Бяха показани различни методи, техники и идеи за работа с деца с аутизъм.