Обучение на тема: „Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца с типично и атипично развитие“

    „Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца с типично и атипично развитие“ беше темата на обучението, което се проведе на 03.04.2024г. в гр. София. Доц. д-р Катерина Щерева представи в два модула – теоретичен и практически – историческото развитие на концепта “метафора”,  класически теории за интерпретацията на метафората, разбирането и създаването на метафори в онтогенетичен план, метафоричното мислене при деца и ученици с езикови нарушения и РАС. Бяха проведени практикуми относно детското разбиране и използването на метафори, върху интерпретирането и разбирането на метафорични изрази извън контекст.

Участниците приложиха новите знания чрез Тест за интерпретация на метафорични изречения, Тест за метафорични триади и практикум по разбиране на конвенционали метафори. Участник от Регионален център – Бургас  беше Величка Станкова – логопед в институцията.