ТЪРЖЕСТВЕНО НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА “АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ И ТРАДИЦИИТЕ НИ“

Във връзка с честването на 146 години от Освобождението на България, РЦПППО гр. Бургас, за втора година организира конкурс: „Аз обичам България и традициите ни“.

На 29.03.2024г., в актовата зала на АЕГ“Гео Милев“, град Бургас се проведе тържествено награждаване на участниците в конкурса. Гости на мероприятието бяха: г-жа Яница Куманова – старши експерт „Приобщавашо образование“ в РУО Бургас, г-жа Галя Киркова – старши експерт „Начален етап“ в РУО Бургас, г-н Иван Бъчваров – старши експерт „Предучилищно образование“ в РУО Бургас, г-н Божидар Горанов – заместник директор на АЕГ“Гео Милев“, преподаватели и родители на участниците.

 През настоящата учебна година, с радост можем да обявим, че броят на участниците се е увеличил, за което Реионален център, град Бургас благодари на всички, които подкрепят децата и учениците със специални образователни потребности в тази инициатива.

              Конкурсът има за цел да утвърждава патриотизма и българщината в децата и учениците със СОП. В неговия регламент, участниците се представиха по едно от следните направления:

– Представяне на народна песен или изпълнение на музикални инструменти.

– Рисунки, колажи, скулптури на тема: „Аз обичам България и традициите ни“.

– Групово представяне на българска традиция, на народни носии от региона, изпълнение на хоро, ръченица и други.

Поради засиления интерес в направлението: „Рисунки, колажи, скулптури на тема: „Аз обичам България и традициите ни“, комисията предложи да се обособи ново направление: „Ръчно творчество“, в което да се включат изработените пана, табла, колажи, мартеници и скулптури. Общият брой на участниците бе 253 деца и ученици със специални образователни потребноти, разпределени в 201 участия.

Освен по направления, участниците бяха разделни и по възрастови групи:

– Първа група – 3 до 7 години

– Втора група – от I до VI клас

– Трета група – от VII до XII клас.

Във второто издание на конкурса, за учебната 2023/ 2024 година, участваха представители на детски градини и училища от 10 области: Бургас, Добрич, Варна, Силистра, Сливен, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград и Кърджали.

С много песни, танци и музикални изпълнения се изпълни залата по време на награждаването. На лицата на всички присъстващи грееха усмивки, а родители изказаха благодарност за възможността  техните деца да покажат своите силни страни. Голямата идея на този конкурс е да обедини децата и учениците, да ги въвлече в дейност, чрез която да научават и да се забавляват, да обичат и да уважават традициите.

Всички специалисти, ангажирани в приобщаващото образование направиха следното заключение: най-важни и ценни са удоволствието, с което децата и учениците се включиха в конкурса, ентусиазмът, с който работиха, както знанията и уменията, които показаха, защото обичта към България не се измерва с места и награди, тя е чувство, което всеки от нас носи в сърцето си.