Вътрешноквалификационна дейност: „Въвеждане на средства за ДАК при невербални деца“

На 22.03.2023 г. в платформа Тиймс по плана за ВКД на ЕКК “Логопеди, ПЗЗ, СРР и Ерготерапевт” Христина Здравчева – логопед към РЦПППО гр. Бургас, представи доклад на тема „Въвеждане на средства за ДАК при невербални деца“. В доклада бяха описани и разгледани многообразието от средства за допълваща и алтернативна комуникация, делящи се на нискотехнологични, среднотехнологични и високотехнологични. След края на доклада членовете на ЕКК се включиха в дискусия по темата и обмениха безценен опит и идеи.