Традицията продължава – открити занятия за обмяна на опит и споделяне на добри практики от специалните педагози на РЦПППО – Бургас

Специалисти от РЦПППО – Бургас проведоха открити занятия за обмяна на опит и споделяне на добри практики с педагози от областта. Те се състояха в периода от м. ноември 2023 г. до 6 март 2024 г., като пет бяха в детски градини и пет- в учебни заведения.

  Специалните педагози: Жечка Филипова – реализира открито занятие в ДГ „Брезичка“ – Бургас, Десислава Севова в ДГ „Синчец“ – Бургас, Марияна Стоянова в ДГ „Делфин“ – Бургас, Венета Черноморска в ДГ „Мечо Пух“ – Равда, Радка Кирова в ДГ „Калинка“ – Бургас, кв. Рудник.

Училищата, които станаха гостоприемни домакини и съмишленици на инициативата са: ОУ „Христо Ботев“ гр. Ахелой, с ресурсен учител Златина Мавродиева, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  с. Просеник, с ресурсен учител Валентина Димитрова. В  ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро, откритото занятие представи Радостина Грозева, а в ОУ „Отец Паисий“ с. Люляково, своя практика показа Таня Атанасова. В СУ “Йордан Йовков“ гр. Бургас, открито занятие проведе ресурсен учител – Деница Груева.

Всички открити занятия се реализираха, благодарение на дългогодишните взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, град Бургас и ръководствата на учебните заведения, които съдействаха сърдечно за подготовката и осъществяването им.

На занятията присъстваха ръководствата и педагози на образователните институции, специалисти от Регионален център гр. Бургас, г-жа Яница Куманова – старши експерт по Приобщаващо образование в РУО гр. Бургас, г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО Бургас, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – заместник директор.

Ресурсните учители от РЦПППО – Бургас показаха завидни професионални умения, използвайки специфични, иновативни методи и интерактивни материали, които са неизменна част от работата на съвременния педагог. Поощрени, децата и учениците показаха забележителни знания и способности. За постигане на заложените цели бяха използвани съвременни подходи и разнообразни дидактични пособия. Специалните педагози бяха разработили тематични дидактични материали и подготвили разнообразни дигитални учебни ресурси, за да стимулират въображението, паметта, пространствените представи и зрителното възприятие на децата и учениците. В някои от занятията се използва светеща дъска, която подобрява сензорните възприятия. Включени бяха множество корекционни методи, ниско и средно технологични средства за допълваща и алтернативна комуникация.  Демонстрираха се специфични начини на работа – сюжетно планиране, визуализиране, чрез редене на карти-пъзели и конуси с цветовете на дъгата, рисуване, изрязване, лепене, четене и апликиране.

Участниците в тези открити занятия бяха единодушни, че целта им е да се предава и споделя добрият опит от практиката в процеса на приобщаващото образование. Това вече е традиция за Регионален център гр.Бургас, който подпомага дейността на педагогическите специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности. Показват се индивидуалните нужди и интереси на децата, за да може да се развие потенциалът им. Педагозите имат възможност да разгърнат творческите си заложби и да демонстрират своя професионализъм. През годините те непрекъснато обогатяват похватите си, за да прилагат новостите в образованието, технологиите и методиките.