Втори информационен семинар на тема „Подкрепа в процеса на адаптиране и включване на деца с аутизъм в детската градина и начален етап на образование“

На 11.03.2024 г. се проведе втори информационен семинар на тема „Подкрепа в процеса на адаптиране и включване на деца с аутизъм в детската градина и начален етап на образование“. Този път участници в семинара бяха ресурсни учители от РЦПППО гр. Бургас. Г-жа Веселина Радованова – ресурсен учител и г-жа Таня Шуманова – ерготерапевт в институцията, представиха пред своите колеги предизвикателствата, с които се сблъскват децата и учениците с аутизъм в процеса на адаптация в детската градина и училище, стратегии и техники за подкрепа, примери за структурирана и съобразена с нуждите на децата физическа среда. По време на семинара се обсъдиха различни казуси и случаи в работата на участниците.