Вътрешноквалификационната дейност на тема: „ Приложен поведенчески анализ“.

На 06. 03. 2024 г., се проведе заседание на ЕКК „Дъга” при РЦПППО – Бургас, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на тема: „ Приложен поведенчески анализ“.  Доклад по темата изнесе Мария Тодорова, в който отбеляза, че приложният анализ на поведението, наричан още поведенческо инженерство, е научна техника, занимаваща се с прилагането на емпирични подходи, основани на принципите на обусловеността на респондента и операнта, за промяна на поведението от социално значение. Приложният поведенчески анализ е един от най-всеобхватните и ефективни методи алтернативи за деца с аутизъм. Започнат и полезен още при деца от предучилищна възраст, той може да се прилага дори и при възрастни. Методът е базиран на научни изследвания и включва упражнения, полезни умения за ежедневието, комуникацията, речта и когнитивните способности. Поведенията, на които се обръща внимание, варират между дейности като миенето на зъбите и обличането, до управление на времето. За по-големите ученици може да включва дори готвене и работни умения. Методите, на които е изграден ППА са едни от най-напредналите терапевтични  и образователни интервенции за децата с аутизъм  и разстройства на развитието. Прилагането има за цел да: подобри значително поведението; да идентифицира променливите, които са отговорни за поведението на организмите; да контролира човешкото поведение; да изследва функционално взаимоотношението между поведение и среда, като се позовава на обективната действителност. Целта на приложния поведенчески анализ е да научи децата на умения, които да помогнат за развитието им и за придобиването на по-голяма степен на независимост и най-доброто възможно качество на живот. Допълнение към изнесения доклад направи Йовка Желязкова, която даде отговор на въпросите: Коя е най-подходящата възраст, за да се започне прилагането на поведенческия анализ? Кога се прилага ППА? За кого е подходяща ППА терапията?