Група за личен опит „Надежда и Знание“

На 29.02.2024 г. – специален ден, който се среща веднъж на четири години, в Регионален център се проведе първата от общо четири срещи на групата за личен опит „Надежда и Знание“ за родители на деца от аутистичния спектър с водещи Психолог Жива Величкова и логопед Христина Здравчева. Срещите са насочени към придобиване на знания по отношение на взаимодействие и комуникация с децата, чрез съпреживяване на чувства, емоции и състояния, близки до тези на децата с аутизъм; обучение в ефективни стратегии и подходи; помощ при справяне с конкретни наболели проблеми от ежедневието и редуциране на натрупани негативни емоции чрез споделяне на личен опит и обратна връзка от страна на специалисти от РЦ.