РЦПППО Бургас в подкрепа на педагозите от областта с информационен семинар на тема: „Подкрепа в процеса на адаптиране и включване на деца с аутизъм в детската градина и начален етап на образование“

Постъпването в детска градина или училище е едно от най-важните и вълнуващи събития за всяко дете и родител. Това бе предпоставка за ръководството и специалните педагози от РЦПППО Бургас да предложат на педагозите от областта подходящ семинар, който да им бъде от полза в работата с децата и учениците от аутистичния спектър. На 07.02.2024 г., г-жа Веселина Радованова – ресурсен учител и г-жа Таня Шуманова – ерготерапевт в институцията, представиха на вниманието на присъстващите предизвикателствата, с които се сблъскват от една страна децата и учениците с аутизъм, от друга – родителите и учителите в процеса на адаптация в детската градина и училище.

Участниците в семинара се запознаха в детайли със същността на аутизма, симптомите и неговите прояви, както и медико-социалните проблеми при децата и учениците от аутистичния спектър. Водещите представиха най-важните условия за успешното адаптиране на ДУСОП в групата и класа, определиха някои очаквани проблеми в процеса на адаптация, и методи за тяхното навременно решение. На финала бяха показани стратегии и техники за подкрепа на тези деца и ученици, както и примери за структурирана, и съобразена с нуждите на децата физическа среда.

По време на информационния семинар, участниците задаваха въпроси, дискутираха проблеми, споделяха и обсъждаха резлични казуси. Срещата приключи като присъстващите изказаха благодарността си към водещите за изчерпателната информация и интересния начин на представяне, както и към ръководството на РЦПППО Бургас, за възможността да придобиват опит, да надграждат знанията си и да използват различни методи, подпомагащи приобщаващото образование.