Информационен семинар на тема: „Подходи и насоки за родители и учители, при справяне с тревожни и агресивни деца от детските градини“

На 24.01.2024г., в Регионален център – Бургас, обучител Галя Гачева – психолог към институцията, проведе информационен семинар на тема: „Подходи и насоки за родители и учители, при справяне с тревожни и агресивни деца от детските градини“.

След като бяха въведени в теоретичната част на темата, свързана със спецификите на тревожни и агресивни деца, на педагозите се представиха техники за справяне от арт терапията, които могат да бъдат приложени, както в индивидуална работа, така и в групова дейност с децата. Пред присъстващите се демонстрираха и развиващи занимания за деца, които специалистите от РЦПППО гр. Бургас използват в работата си за стимулиране на сензорните възприятия и за овладяване на емоционалното състояние на децата.

Участниците от ДГ „Светулка“, гр. Българово и ДГ с. Трънак, общ. Руен, задаваха въпроси и дискутираха проблеми, свързани с казуси от практиката им с деца и родители. Мнението на педагозите беше, че подобни срещи са полезни за всички страни – специалисти, учители, родители, участващи в приобщаващото образование на децата, за решаване на проблеми, свързани с тревожността и агресивното поведение, които ще въздействат положително на цялосното им развитие.