Информационен семинар на тема „Белият бастун като средство за придвижване и сигнализиране от зрително затруднени деца.“

На 17 януари 2024 г. онлайн се проведе информационен семинар на тема: „Белият бастун като средство за придвижване и сигнализиране от зрително затруднени деца“. Г-жа Татяна Янакиева и г-жа Анжела Колева – учители на деца и ученици с нарушено зрение към РЦПППО – Бургас разгледаха групите зрително затруднени, подкрепата от специалния педагог и стратегиите за работа с тези деца. Застъпиха се акценти в обучението по специалните програми, като по-подробно се представи програмата по ориентиране и мобилност. Участниците в информационния семинар се запознаха с възможностите на зрително затруднените за придвижване в малко и голямо пространство, правилното водене на незрящ човек и познаването на инструкциите, които се подават при водене на незрящи.

Г-жа Анжела Колева обясни най-често използваните техники за самостоятелно придвижване и с бял бастун. Г-жа Татяна Янакиева се спря на обучението по ориентиране и мобилност при деца с множество увреждания. Наблегна се на спецификата при използване на бял бастун /класически или адаптиран/ при различните групи зрително затруднени, гарантирането на безопасността на детето и хората около него. През цялото време представената теория, бе подкрепяна от конкретни примери от практиката на специалните педагози в РЦПППО гр. Бургас.

            Информационният семинар завърши с дискусия, свързана със специфичната и строго индивидуална работата със зрително затруднените деца и ученици. Всички присъстващи се убедиха от важната роля, която има  профилирания специалист, в лицето на педагога на зрително затруднени, за успешното овладяване на знания и умения от незрящите и създаване на условия за самостоятелен и независим живот.