,,Играта като метод за свързване, общуване, учене и развитие”

На 05.01.2024г в платформа Тиймс се проведе дейност за вътрешна квалификация заложена в плана на ЕКК “Логопеди, ПЗЗ, СРР и Ерготерапевт” за учебната 2023/2024г.

Стефка Черногорова логопед към РЦПППО Бургас представи доклад на тема ,,Играта като метод за свързване, общуване, учене и развитие”. Дискутирано бе колко значима е ролята на „Играта“ в терапевтичната работа на специалните педагози и как би помогнала на родителите в общуването с децата им. Обменени бяха идеи за работещи игрови занимания от практиката на специалните педагози.